Tilskud

446% i år 1
Det må da være verdens bedste business case​

Efteruddannelse er en af de investeringer, der giver det største afkast på den korteste tid.

RETURN ON EDUCATION (RoE) er et udtryk for det afkast, som en investering i efteruddannelse giver og vores beregninger er understøttet af mere end 55.000 kursisters tilbagemeldinger efter de har deltaget på et kursus eller forløb hos os.

Der er afsat mange millioner til efteruddannelse i forskellige puljer i Danmark, og hos UPGRADEIT har vi sat os grundigt ind i reglerne for, hvordan midlerne kan anvendes til netop jeres opgave.

Det forholder sig faktisk sådan, at mange af de afsatte midler ikke bliver brugt og derved ikke kommer til gavn, hvor de er tiltænkt.
Hos UPGRADEIT hjælper vi gerne med at afdække jeres mulighed for at få del i de mange millioner, der allerede er afsat.

Der kan blandt andet opnås tilskud via AMU, FUV, kompetencefonde og forskellige danske og europæiske puljer. 

Du kan læse meget mere om RETURN ON EDUCATION i vores tilskudsguide, eller kontakte os for at høre mere.

Du kan også læse om nogle af mulighederne herunder.

Download tilskudsguiden

100% af fuld dagpengesats -
AMU-kurser med VEU-godtgørelse

AMU systemet er en sand guldgrube af muligheder for at få tilskud til efter- og videreuddannelse.

En stor del af den danske arbejdsstyrke er berettiget til at få del i de mange penge, men mange virksomheder kender ikke alle mulighederne.

Fra 1.august 2020 er satsen ændret til 110% af den fulde dagpenge sats. Så i har faktisk mulighed for at få Kr. 131,- i tilskud pr. kursus time. 

Vil i vide mere så tøv ikke med at kontakte os 

FVU Digital - en oVERSET mulighed for at opkvalificere jeres medarbejdere indenfor IT området

FVU Digital en oplagt mulighed for at opkvalificere jeres medarbejdere indenfor IT området på meget favorable vilkår. 

FVU Digital kan bruges til at give jeres medarbejdere: Grundlæggende viden om digitale værktøjer som for eksempel Office 365 (Outlook, Excel, Teams, OneDrive m.m.)  Det er også muligt at lære om brugen af andre specifikke computerprogrammer, tablets eller smartphones.

Læs mere om vores case fra Vandcenter Syd, som har benyttet sig af FVU Digital med stor succes. 

Kompetencefondene bugner - BÅDE DE PRIVATE OG DE OFFENTLIGE

Kompetencefondene er arbejdsmarkedsparters bud på en måde at sikre arbejdsgiver betalt efteruddannelse på.

Hvis du vil vide mere om jeres muligheder for at benytte Kompetencefonden, så tøv ikke med at kontakte os.

PULJEMIDLER - EN VERDEN AF MULIGHEDER

Mulighederne for tilskud til specifikke brancher eller medarbejder grupper  er mange. Der udbydes hele tiden nye tilskud og afsættes løbende penge til efter – og videreuddannelse. 

NYHEDSBREV