Tilskud og godtgørelse TIL kurser og efteruddannelser - Lad os hjælpe dig

Se hvad dine muligheder er for at få tilskud til efteruddannelse. Bliv klogere på tilskud fra:

 • Omstillingsfonden
 • Statens Voksen Uddannelsesstøtte
 • Kompetence fondene
 • VEU
 • FVU
 • Puljer

Bemærk: Der kan søges penge fra flere steder samtidig.

Ser kompetenceudvikling, som en vigtighed

Er overraskede over, hvor meget der kan gøres nemmere

Af vores kursister oplever de sparer mere end 15 minutter dagligt

ROE PÅ UNDER 3 MÅNEDER & 5 X PENGENE IGEN PÅ 1 ÅR

RETURN ON EDUCATION er det afkast, som en investering i efter- og videreuddannelse giver, og den er understøttet af vores mere end 55.000 kursisters tilbagemeldinger, efter de har deltaget på et kursus eller forløb hos os.

Efteruddannelse er den investering, der giver det største afkast på den korteste tid. Den eminente businesscase understøttes yderligere af de mange muligheder, der er for medfinansiering til jeres projekt.

Vil I gerne høre mere om mulighederne for efteruddannelse hos jer, så kontakt os og få vores bud på de menneskelige gevinster, samt økonomien.

Vil du vide mere, så kontakt os nu

VERDENS BEDSTE BUSINESSCASE

5/5

SVU - Få 60% af dagpengesatsen

Du har mulighed for at  søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til vores akademiuddannelser.

KOMBINER DE RETTE TILSKUD

Du kan kombinere svu, omstillingsfonden, kompetencefonden, ledelse i praksis ,coaching og konflikhåndtering.

Få op til kr. 10.000,- i tilskud fra Omstillingsfonden

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få tilskud din efteruddannelse på akademi niveau med op til 10.000 kr. om året.

Kompetencefonde - Tilskud til kurser, materialer og transport

Der kan søges om tilskud til kurser og uddannelse for medarbejdere omfattet af overenskomsten.

SVU: Hvis du er over 25 år og er i job, kan du søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.

SVU giver dig mulighed for at uddanne dig i arbejdstiden.

Alle Upgrade IT’s akademiuddannelser er godkendt til SVU, også online kurser.

Bemærk: Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du har en videregående uddannelse.

De væsentligste krav er:

 • Du skal være i job – enten som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende. 
 • Som lønmodtager skal du mindst have været i beskæftigelse i de seneste 26 uger på din arbejdsplads.
 • Du skal være fyldt 25 år, og du må ikke være nået folkepensionsalderen, når uddannelsen begynder.
 • Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.
 • Du må ikke have afsluttet en videregående uddannelse.
 • Du skal være studieaktiv

Hvor meget udgør tilskuddet?
SVU-satsen svarer til 60 % af dagpengesatsen.
Du kan søge for hver dag, du er afsted på uddannelse, studerer, skriver projektopgave eller er til eksamen.

Hvem afgør, om du kan få SVU?
Det gør SVU-styrelsen.

Vil du vide om du kan få SVU til din næste uddannelse, så kontakt os så hjælper vi med at afklare det for dig.

Kompetencefondene bugner - BÅDE DE PRIVATE OG DE OFFENTLIGE

Kompetencefondene er arbejdsmarkedsparters bud på en måde at sikre arbejdsgiver betalt efteruddannelse.

Der kan søges om tilskud til kurser og uddannelse for medarbejdere omfattet af overenskomsten

De fleste ansatte, der er omfattet af overenskomst med en lang række arbejdsgiverorganisationer – herunder Dansk Industri (DI), Dansk Erhverv (DE), Tekniq og Dansk Byggeri (DB) – kan søge Kompetencefonde om midler. De enkelte fonde har forskellige regler for, hvad der udbetales penge til.

Du kan også læse mere på Kompetancefonden.dk

Hvis du vil vide mere om jeres muligheder for at benytte Kompetencefonden, så tøv ikke med at kontakte os.

FÅ 10.000 kr. fra OMSTILLINGSFONDEN - Uddannelsesstøtte til faglærte og ufaglærte

Er du ufaglært eller faglært, har du mulighed for at få 10.000 kr. i tilskud til vores akademiuddannelser via Omstillingsfonden.

Alle fag på Upgrade IT’s akademiuddannelse er godkendt til Omstillingsfonden.
(gælder også online undervisning)

Du er kvalificeret til Omstillingsfonden hvis:

 • Du er faglært eller ufaglært. Dvs. at du skal have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse. Som privatist er du også omfattet
 • Du er i beskæftigelse og ansat ved holdstart, dvs. at skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark.
 • Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplomfag opfattes ikke som en hel videregående uddannelse, så længe du ikke har gennemført hele uddannelsesforløbet.
 • Du er tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser.
 • Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden.
 • Du skal være opmærksom på, at du samtidig også skal opfylde de generelle adgangskrav til en akademi- og diplomuddannelse.

Bemærk: Også merkonomer er i målgruppen, fordi de ikke har afsluttet en akademiuddannelse.

Midlerne fra Omstillingsfonden dækker ikke udgifter til bøger, transport og lignende.

Du kan ikke søge tilskud såfremt du:

 • Er selvstændig
 • Har gennemført en videregående uddannelse
 • Er fuldtidsstuderende på videregående uddannelser

Alle vores IT kurser kan afholdes som AMU-kurser med VEU-godtgørelse - Få 100% af fuld dagpengesats

AMU systemet er en sand guldgrube af muligheder for at få tilskud til efter- og videreuddannelse.

En stor del af den danske arbejdsstyrke er berettiget til at få del i de mange penge, men mange kender ikke alle mulighederne.

I 2021 er VEU satsen opjusteret til 100% af den fulde dagpengesats som svare til Kr. 892, –

Vil I vide mere så tøv ikke med at kontakte os.

FVU Digital - Få opkvalificere jeres medarbejdere indenfor IT området

FVU Digital en oplagt mulighed for at opkvalificere jeres medarbejdere indenfor IT-området på meget favorable vilkår.

FVU Digital kan bruges til at give jeres medarbejdere: Grundlæggende viden om digitale værktøjer som for eksempel Office 365 (Outlook, Excel, Teams, OneDrive m.m.) Det er også muligt at lære om brugen af andre specifikke computerprogrammer, tablets eller smartphones.

Læs mere om vores case fra Vandcenter Syd, som har benyttet sig af FVU Digital med stor succes. Læs mere her

PULJEMIDLER - EN VERDEN AF MULIGHEDER

Corona pandemien har tilført utallige ekstra muligheder for tilskud til specifikke brancher eller medarbejder grupper.

Der udbydes hele tiden nye tilskud og afsættes løbende penge til efter – og videreuddannelse, så tøv ikke med at kontakte os for en dialog om jeres muligheder.