Få mere ud af jeres IT programmer

Uanset branche, så fylder IT mere og mere i hverdagen, men sørger vi for at klæde medarbejderne ordentligt på og løbende holde dem opdateret, så bidrager systemerne til både overblik, overskud og effektivitet.

Er vi derimod af den overbevisning, at alle her i 2023 har et fint kendskab til IT, så vil vi ofte opleve frustrationer og uudnyttede ressourcer blandt medarbejderne. 

Der kan nemlig syne langt fra kendskab til kompetence – men det behøver der bestemt ikke være. 

Læs artiklen her og hør hvad blot et par enkelte timers ekspertundervisning frigav af tid og gjorde af forskel for medarbejderne hos VandCenter Syd. At kurset så var med FVU tilskud, og at I kan få det samme, gør jo bare business casen endnu bedre.

Lad os rådgive dig om muligheder, tilskud og andet relevant. Så er du sikker på at få den optimale løsning

Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Ring 70 205 285 og bliv meget klogere.

I T  D E R  E R  L E T  AT FORHOLDE SIG TIL 

På VandCenterSyd har områdechef til drift Andreas Bassett igangsat en række IT-kurser for medarbejderne i driften og administrationen. Tanken bag er at løfte alle til en bedre generel forståelse af digitalisering og IT-sikkerhed således, at medarbejderne får mere ud af virksomhedens IT-programmer.

KURSUSINDHOLD
Dag 1: Det store IT-overblik
inkl. målsætning for
forløbet
Dag 2: Grundlæggende
IT-færdigheder
Dag 3: De forskellige enheder og programmer
Dag 4: Tænk mere digitalt
Dag 5: Søg og du skal finde
Dag 6: Hjælpeværktøjer
Dag 7: Sikkerhed
Dag 8: Opfølgning på læring
samt fremtidig målsætning
Kurset afholdes som otte
halvdags kurser med on-site
træning. Disse suppleres
med et onlineunivers og en
gamificationdel.

Der er sket kvantespring i teknologiforbruget

Der er sket kvantespring i teknologiforbruget i
spildevandsbranchen i de senere år. Fra at udføre
opgaver af praktisk karakter er alle medarbejdere
i dag afhængige af kendskab til IT i en eller anden
grad. I dag er det almindeligt at skulle forholde
sig til nye digitale komponenter og kunstig intelligens – og ikke blot ind imellem – men konstant.
Og selv om der stadig er praktiske opgaver, der
skal udføres, så er der meget styring fra distancen, erkender områdechef for drift Andreas
Bassett fra VandCenter Syd, hvorfor han tog initiativ til en række korte kurser i digitalisering og
IT-sikkerhed for forsyningens medarbejdere.
– Vi henvendte os til samtlige medarbejdere med
kurset. Vi screenede alle og fandt, at mange
– specielt i driften – var usikre på brugen af
IT-systemer, -programmer og brugen af gadgets
generelt. Derfor fik vi en konsulent ind for at
designe et skræddersyet forløb for de medarbejdere, der havde behov for flere IT-kompetencer.
Dog var det ikke om specifikke programmer eller
IT-systemer, medarbejderne fik ny viden, men på
tværs af software og platforme. Det var nemligDer er sket kvantespring i teknologiforbruget

I T  D E R  E R  L E T  AT FORHOLDE SIG TIL 

mere en generel indførsel i brugen af IT, viden om IT-sikkerhed samt muligheder med digitalisering, medarbejderne havde brug for, fortsætter Andreas Bassett. – Der kommer nye systemer hele tiden, så de mere traditionelle kurser, hvor man lærer om ét system eller program, rækker ikke. Det er vigtigere med en intuitiv tilgang til digitalisering og IT, så folk tør at bruge systemerne. 

Når man tør bruge dem, så tænker man det ind på en anden måde i dagligdagen. Det ubevidste videnshul Det er virksomheden UpgradeIT, der står bag de otte halve kursusdage. Målet med kursusrækken er at få medarbejderne til at blive mere fortrolige med IT, se det som en hjælp og gøre dem i stand til at tænke mere digitalt i deres hverdage. I alt deltog ca. 

65 medarbejdere på hold af seks til otte personer, der var sammensat ud fra deres erfaring med IT og digitalisering. 

Det var direktør og underviser for UpgradeIT, John Andersson, der stod for kursusrækken, som er sammensat specifikt til VandCenter Syd ud fra et nu mere et 10 års

samarbejde om opkvalificering af forsyningens
medarbejdere på IT-området.
– Der kommer hele tiden nye IT-trends og nye
medarbejdere, så opkvalificeringen af dem, så
de kan klare hverdagens IT-udfordringer, er konstant. Vi søger at uddanne medarbejdere i logikken bag programmerne, så om du har med det
ene eller andet at gøre, så har man en intuitiv
tilgang til det. Det vigtigste er, at medarbejderne er åbne for at lære. Vi kan flytte folk meget
længere, når de ikke ved, hvad de mangler, eller
hvad de ikke kan. Dog ved de, at de mangler
noget. Vi kalder det den ubevidste inkompetence, og mange har den i forhold til IT.

Interesseret i at høre mere?

I alt deltog ca. 65 medarbejdere på hold af seks til otte personer i de otte moduler af 3,5 timers varighed. Målsætningen med kurset er, at deltagerne bliver: 1) fortrolige med IT, 2) ser IT som en hjælp og 3) tænker mere digitalt i deres hverdag. Fokusområder for kursusrækken er: Digitalt mindset, intuitiv læring og IT-kompetenceløft.

Der er sket kvantespring i teknologiforbruget

Tanken bag kursusrækken er, at ingen bliver verdensmester i ét program, men i brugerflader. Op til 90% af en brugerflade er den samme fra software til software, og derfor kan man virkelig spare tid ved at sætte sig ind i det mere overordnede design af programmer frem for ét specifikt. Brugbar viden i hverdagen At kurset er en hjælp i en travl hverdag, kan operatør på ledningsnettet Morten Bendtsen og montør Jan Rasmussen tale med om. De har begge oplevet, hvordan IT fylder mere og mere i deres hverdage, og hvordan det ind imellem udfordrer dem. – Jeg har en iPad med mig rundt, og den er en stor hjælp. Jeg er ordblind, så tidligere var bare det at skrive en mail et helvede. Men med de IT-redskaber, man kan få som hjælp til ordblindhed, har digitaliseringen faktisk gjort mit liv nemmere, fortæller Morten Bendtsen. – Kurset var helt lavpraktisk. Jeg fik mange gode tips og viden om genveje. Jeg fik en del at vide, som jeg ikke umiddelbart havde forestillet mig, jeg kunne bruge. Vi ved ikke hvor meget, vi kan bruge IT til. I min alder (54) har jeg ikke lært at bruge det i skolen eller andre steder, siger Jan Rasmussen. Det er ikke blot arbejdsmæssigt, at IT- og digitaliseringskurserne kommer medarbejderne til gode. Også på hjemmefronten kan de bruges, fortæller Jan Rasmussen. – Kurset og den viden, som jeg har fået om for eksempel IT-sikkerhed har været en stor hjælp. Nu ved jeg, at der er en grund til at passe på online. De kan jo lukke vores pc’er op på ingen tid. På kurset lærte vi, at man ikke skal bruge ét password på alle ens ting. Man skal tænke sig om. Jeg har været hjemme og skifte password. Jeg har skilt tingene ad nu. Så jeg bruger nogle koder til fritid og shopping, andre til bank, læge og den slags. Jeg har også gjort passwords og koder mere sikre. Før Jan Rasmussen og Morten Bendtsen kom på kurset, blev de screenet. Det skete igennem en kort samtale, hvorefter de blev inddelt i hold. Herefter fulgte de otte kursusdage bestående af moduler af 3,5 timers varighed. Netop de korte dage var et plus for Jan Rasmussen og Morten Bendtsen, der ellers har svært ved at koncentrere sig, hvis de stillesiddende dage bliver for lange.

I T  D E R  E R  L E T  AT FORHOLDE SIG TIL 

Et ønske om mere IT-læring Andreas Bassett er glad for, at medarbejderne har taget så godt imod kursusrækken og har fået så meget med derfra, de kan bruge på jobbet og hjemme. Derfor er det heller ikke sidste gang VandCenterSyd tilbyder indføring i IT og digitalisering. For der er hele tiden brug for opkvalificering og ny viden på området, hvis IT for alvor skal hjælpe medarbejderne i deres daglige arbejde, mener områdechefen. – Vi planlægger at kunne tilbyde IT-sikkerhed II, som folkene kan bruge til at optimere deres arbejdsgange. Der er også kommet nogle ønsker og tilbagemeldinger fra den sidste kursusrække, og det leder til forventninger til organisationen. Vi skal levere hurtigt på medarbejdernes gode idéer. Vi kan høre, at de begynder at stille kritiske spørgsmål til den måde, de gør tingene på nu. Det skal de gøre endnu mere – effektivisering er altid en del af vores dagligdag. Hvis vi kan bruge IT til rutinearbejdet, så kan vi skabe mere tid til at påtage os flere og andre – mere spændende – opgaver. For Jan Rasmussen og Morten Bendtsen er det vigtigste, at de efter kurset har mindre berøringsangst i forhold til de IT-programmer, de arbejder med. Det er en stor lettelse i en hverdag, der i årene, der kommer, vil blive mere og mere digitaliseret.

Interesseret i at høre mere?

Stort set alle medarbejdere på VandCenter Syd bruger IT i deres arbejde. Til højre sidder Jan Rasmussen på kontoret.

Gør som over 8.000 andre

Få viden, værktøjer og tricks der gør din hverdag nemmere