Hvad er personprofiler egentligt, og hvorfor de er så utrolig nyttige ?

Mennesker er forskellige. Vi har forskellige ambitioner, og vi motiveres af forskellige mål og andre påvirkninger. Det der til gengæld er ens for alle mennesker er, at vi alle har en præference - den kan være bevidst eller ej - og den dikterer hvordan vi har det bedst med at handle. Desværre sker det ofte, at vi bliver presset til en adfærd, der strider mod vores præference.

Personlighedstræk siger noget om, hvordan dine handlinger og interesser kan give sig til kende. I mange år har psykologien interesseret sig for personlighedstræk, med specielt fokus på at fastlægge, hvor meget af ens personlighed, der ligger fast i voksenårene. I dag kan personprofiler være med til at give en medarbejder eller en organisation et billede af, hvilke ressourcer der er og hvad der kan arbejdes med for at nå organisationens mål.

Personprofiler er nyttige, fordi de giver os indsigt i, hvordan vi selv forstår verden og hvordan mennesker omkring os forstår verden. Det er nemlig oftest forskellige syn på verden, der er årsag misforståelser, dårlig kommunikation og ringe effektivitet på arbejdspladsen.

Arbejdsmæssigt bliver personprofiler ofte brugt til at kortlægge enten en medarbejders personlighedstræk eller en organisations primære styrker

john med skygge og transparent baggrund
pil venstre

Tilgang og metoder

Hos UpgradeIT benytter vi den dansk udviklede personlighedstest fra E-Stimate der giver forståelse for personernes styrker og udviklingsområder.

Den kan bl.a. bruges til at sammensætte det helt rigtige medarbejderteam og til at øge fokus på styrker, performance og effektivitet.

Profilen er som en DISC personprofil med mange deltaljer og en personlighedstest.

e-stimate interpersonality hjul
e-stimate farveforklaring

Farver

E-stimate arbejder med fire primærfarver RØD, BLÅ, GUL og GRØN, hver farve repræsenter er en række styrker og en række udfordringer. E-stimate profilen viser også 8 karaktertræk.

pil venstre

Udbytte

 • Lederudvikling
 • Talentudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Mere kvalificeret rekruttering
 • Coaching og personlig udvikling
 • Karrierenavigering og karriereudvikling
 • Styrkelse af kommunikation og samarbejde
 • Salgstræning og kundehåndtering

Fordele

 • Rapporterne er brugervenlige og relevante i forhold til dagligdagen.
 • Der bliver bl.a. brugt grafiske elementer, der gør resultaterne meget tydelige og farvesymbolikken, gør dem nemme at huske.
 • Der er også adgang til en lang række udviklings-
  værktøjer og undervisningsmaterialer som fx teamhjul, feedbackkort, plakater mv. – så der for alvor skabes værdi og forankring i organisationen.