Lær hvordan du gennem dit lederskab motiverer dine medarbejdere og skaber høj trivsel og performance

Lær hvordan du skaber de optimale rammer for alle medarbejdere, opnår bedre resultater på bundlinjen og skaber en højere grad af performance og trivsel.

Gennem øvelser bliver du klogere på din egen ledelsesstil, hvad du selv er drevet af som leder, og hvad der motiverer dig allermest. Vi ser på, hvordan man skaber plads til lederens egen motivation, for motiverede og engagerede ledere slår nu engang demotiverede og uengagerede ledere med flere længder. Vi kommer også ind på, hvordan lederens profil på godt og ondt smitter af på lederskabet.

Vil du vide mere, så kontakt os nu

Lederskab & Proaktivitet

Lederskab handler i høj grad om at tage ansvar for eget bidrag – både privat og professionelt. Gennem de universelle love om ledelse og konkrete øvelser opnår du en bredere og dybere forståelse af pro-aktiv adfærd samt din mulighed for at påvirke teams og organisationer.

Energistyring & Robusthed

Vi mennesker er robuste fra naturens hånd. Og vi bliver endnu mere robuste, hvis vi lærer, hvordan vi genererer energi og ligeledes får øje på forskellen mellem de udfordringer, der udvikler os, og den stress, der nedbryder.

People skills & Følelsesmæssig Intelligens

Vi har brug for konstruktive sociale relationer for at præstere og trives i hverdagen. Det sociale spiller en større rolle for os, end vi aner. Vi træner vores følelsesmæssige intelligens og evnen til at skabe rapport og influere andre på en konstruktiv og udviklende måde.

Virksomhedskultur & Værdier

Lær hvordan du gennem konkret værdiarbejde styrker motivation og understøtter en proaktiv adfærd hos dig selv og dine medarbejdere. Og få værktøjerne til at forstå, hvordan virksomheden kan skabe netop den kultur, der styrker vores drivkraft og velvære.

Performancekulturen

Performancekulturen og redskaber som målstyring, bonusprogrammer, KPI’er m.m. fylder mere og mere på vores arbejdspladser, og har du som leder ikke blik for, hvordan medarbejdere motiveres forskelligt, kan det underminere især de kreative og innovative medarbejderes drivkræfter og skabe alvorlig demotivation.

Konsekvensen er både stigende sygefravær, medarbejderudskiftning og talenttab samt faldende performance, kreativitet og trivsel. Men med udgangspunkt i ovenstående 4 kerneområder og den seneste ledelsesteori, får du i dette forløb konkrete redskaber til, hvordan du sætter dit eget lederskab i spil og derigennem sikrer, at resultater, performance og trivsel går hånd i hånd i jeres virksomhed.

Gør som over 8.000 andre

Få viden, værktøjer og tricks der gør din hverdag nemmere