Julie Dalberg

Julie er kendt for at inspirere og transformere både mennesker og kulturer.

Med 16 års erfaring fra det offentlige og en baggrund som leder, har Julie arbejdet hands-on med social- og psykologisk kapital samt ledelse og præstationer – alt sammen med fokus på, at få high performance & trivsel til at gå hånd i hånd og skabe tydelige resultater. Julie ved, hvad der driver mennesker og giver dem modet til at turde mere.

Julie er uddannet og trænet af verdens førende eksperter indenfor mentaltræning, performance coaching, ledelse og forandringer.

I dag arbejder Julie som ledelsesrådgiver, underviser, mentaltræner og coach for ambitiøse mennesker og virksomheder.

Gennem foredrag, workshops og coaching hjælper Julie mennesker til at se og forløse deres fulde potentiale og viser vejen til et mere harmonisk arbejds- og privatliv med udgangspunkt i mental sundhed og personligt lederskab.

blå genvejs pil hjøre

Når performance og trivsel går hånd i hånd

Hele 500.000 danskere føler sig i dag udbrændte på jobbet, og WHO forudser at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

I workshoppen ’Når trivsel og High Performance går hånd i hånd’ stiller Julie derfor skarpt på, hvad der skal til, for at vi trives mentalt og energimæssigt.

Hvordan vi løbende og vedvarende kan præstere på højt niveau samtidig med, at vi har det godt med os selv og ikke mindst hinanden.

Som mennesker er vi fra naturens side skabt med en fantastisk evne til at tilpasse os forandringer og skabe store resultater.
Men hvordan kan vi fremelske dette potentiale og gøre det til vores primære drivkræft i en kompleks og omskiftelig verden, hvor der er en hårfin balance mellem engagement og stress, og hvor vi hver dag oplever personer gå fra høj energi til nu-kan-jeg-ikke-mere? Kan vi trives og samtidig præstere på topniveau på lang sigt?

Med sin altid inspirerende kombination af teori og hands-on værktøjer bliver deltagerne sendt hjem med viden om, hvordan man præsterer optimalt OG holder sig mentalt sund på rejsen.

blå genvejs pil hjøre

Spiller vi hinanden gode ?

I en stadig mere kompleks verden kræves det af os, at vi som team spiller hinanden gode og lykkes sammen. Uanset hvor dygtig og hurtigløbende den enkelte medarbejder eller leder er, så er vi afhængige af en stærk samarbejdskultur og sammenhængskraft for at nå i mål med vores og organisationens ambitioner.

Hverdagen er ofte travl og når tingene går stærkt kan vi have en tendens til at overse, hvilke knapper vi skal skrue på for at skabe en vinderkultur og en adfærd, der ikke bare er bedst når det gælder, men hvor vi rent faktisk formår at forløse organisations menneskelige potentiale og spille hinanden gode hver dag – uanset ydre faktorer.

Med sin altid inspirerende kombination af teori og hands-on værktøjer bliver teamene sendt hjem med viden om, hvordan vi med afsæt i mental sundhed og personligt lederskab spiller hinanden gode.

blå genvejs pil hjøre

Lead your ship

Workshop om ledelse af dig selv og andre med afsæt i John C. Maxwell berømte ord:
The True Power of Leadership is Influence. Nothing more. Nothing less.