EKSTRAORDINÆR MULIGHED

Få løntilskud til online træning via AMU eller FVU midlerne

Vi har åbnet for, at du eller dine medarbejdere kan modtage AMU eller FVU undervisning online og derved opnå lønrefusion.
Ny energi og viden til dig og dine medarbejdere, mens I arbejder hjemme. Få kompetenceløft indenfor IT, ledelse og samarbejde ONLINE via AMU-midlerne
Hvis du som medarbejder eller virksomhed ønsker at benytte denne specielle tid til at efteruddannelse, så har I nu muligheden for at få AMU tilskud til online træning indenfor IT, ledelse og teamsamarbejde.
Online-kurserne bidrager med både ny inspiration og et reelt kompetenceløft i en ellers udfordrende tid, hvor det gælder om at holde fagligheden, motivationen og energien høj.
Kurserne kan afholdes som lukkede onlineforløb for jeres virksomhed eller åbne onlineforløb, hvor alle interesserede kan deltage.
Du kan læse meget mere om mulighederne på denne side

Se her hvordan vores online AMU kurser afholdes:

Se her hvordan vores online FVU kursus afholdes:

Kan medarbejdere deltage i VEU i kompensationsperioden, hvor de er hjemsendt med løn:

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

Du kan vælge mellem følgende AMU online kurser:

 • Microsoft Teams, 1 dag, Pris: Kr. 126,-
 • Excel begynder 1 dag, Pris: Kr. 188,-
 • Excel daglig bruger 2 dage, Pris: Kr. 376,-
 • Excel udvidet 2 dage, Pris: Kr. 376,-
 • Outlook, 1 dag, Pris: Kr. 188,-
 • Word 1 dag, Pris: Kr. 126,-
 • PowerPoint, 2 dage, Pris: Kr. 252,-
 • Personlig effektivitet, 1 dag
 • Personligt lederskab 1 dag
 • Kommunikation 1 dag
 • Team performance – styrk samarbejdet 1 dag

Du kan vælge følgende FVU online kursus:

FVU Digital er gratis for dem i målgruppen

FVU Digtial er et 4 dages forløb som opkvalificere medarbejderen med generelle IT kompetencer. Forløbet kan skræddersyes efter behov.

DAG 1: IT-OVERBLIK  OG GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER

DAG 2: ENHEDER, PROGRAMMER OG TÆNK MERE DIGITALT

DAG 3: SØG – DET NYE SORT OG HJÆLPEVÆRKTØJER

DAG 4: IT SIKKERHED OG OPFØLGNING PÅ LÆRING

Du finder datoer og fagnumre her

Kviknummer til nedenstående fag er: 200325flexja
Excel begynder
Excel daglig bruger
Excel udvidet
Microsoft Teams
Word
Outlook
PowerPoint
Kviknummer til nedenstående fag er: Afventer stadig godkendelse
Personlig effektivitet (afventer fagnummer)
Kommunikation (afventer fagnummer)
Personligt lederskab (afventer fagnummer)
Team performance (afventer fagnummer)

Vi er klar med gratis råd og vejledning

Mulighederne ændre sig dag for dag, i takt med at lovgivningen tilpasses den aktuelle situation.

Så tøv ikke med at kontakte os hvis du har spørgsmål til hvordan i kan hjælpe jeres medarbejdere.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontake os direkte på 22 960 905 eller skrive på [email protected]

Skriv til os, så kontakter vi dig

FÅ TILSKUD TIL UDDANNELSE

Læs mere om de forskellige muligheder for løntabsgodtgørelse

Voksen Efteruddannelsesstøtte (VEU)

Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager på et AMU eller FVU kursus.
VEU står for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse. VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er den kompensation, virksomheder kan få, når de sender medarbejdere på kursus eller efteruddannelse.
VEU-godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste udgør pt. 100% af dagpengesatsen. I 2020 er det kr. 881 pr. dag pr. medarbejder. Ansøgningen foregår elektronisk samtidigt med tilmelding.
Der kan søges VEU-godtgørelse for deltagere, der er indenfor AMU-målgruppen. Deltagere med en videregående uddannelse er uden for AMU-målgruppen, men kan også søge VEU-godtgørelse – hvis de ikke har benyttet den videregående uddannelse de seneste 5 år.
Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager på et AMU kursus. Når du har tilmeldt dig kurset, får du automatisk et link til ansøgning. Vær opmærksom på, at du skal have ansøgt om VEU-godtgørelse senest 4 uger fra sidste kursusdag.
Du kan læse mere mere om VEU nederst på denne side

Statens voksenuddanelsesstøtte (SVU)

Du kan søge SVU, når du deltager på uddannelser inden for akademifag, ordblindeundervisning eller forberedende voksenundervisning
Statens voksenuddanelsesstøtte (SVU) Du kan søge SVU, når du deltager på uddannelser inden for akademifag, ordblindeundervisning eller forberedende voksenundervisning

Omstillingsfonden

Er du faglært eller ufaglært, kan du søge tilskud til din akademi- eller diplomuddannelse hos omstillingsfonden.

Kompetencefonde

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde

Her kan du læse mere om VEU

AMU-kurser med VEU-godtgørelse – også for selvstændige

AMU-kurser er korte efteruddannelseskurser (eller forløb) til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Alle der bor og arbejder i Danmark, kan deltage i et AMU-kursus.
Når du tager et AMU-kursus, kan du måske få VEU-godtgørelse undervejs. Det gælder også dig der er selvstændig!

Betingelser

For at være berettiget til VEU-godtgørelse , er der nogle nogle betingelser du skal opfylde: Du skal enten være lønmodtager eller selvstændig, og virksomheden skal være underlagt dansk lovgivning. Du må ikke have en uddannelse på højere niveau end en erhvervsuddannelse – medmindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år. Du skal have “lidt et tab af løn eller mulighed for arbejde” – dvs. VEU er en godtgørelse for de penge, du ikke kan tjene mens du er på kursus. Du må ikke modtage anden støtte – offentlig eller privat – imens.

Beregning af VEU

VEU-godtgørelse som selvstændig

Hvis du har en personligt ejet virksomhed:

Hvis du har et selskab eller er ansat:

Fradrag for kurset i virksomhedens regnskab:

VEU-godtgørelse som ansat